Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CPU - Bộ vi xử lý

Sắp xếp

CPU intel I5-8400 TRAY KO FAN-THẾ HỆ 5 SK 1151

1,550,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I5-8400 TRAY KO FAN-THẾ HỆ 5 SK 1151

1,550,000đ
Lượt xem: 40

CPU Intel i7-6700 TRAY KO FAN- SOCKET 1151

1,750,000đ
Thông số sản phẩm

CPU Intel i7-6700 TRAY KO FAN- SOCKET 1151

1,750,000đ
Lượt xem: 41

CPU SK 1700 Intel Core I5-12400F Box Chính Hãng

3,610,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1700 Intel Core I5-12400F Box Chính Hãng

3,610,000đ
Lượt xem: 68

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100 Tray

2,210,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100 Tray

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100 Tray

2,210,000đ
Lượt xem: 44

CPU Intel i7-4790 TRAY KO FAN - SOCKET 1150

1,150,000đ
Thông số sản phẩm

CPU Intel i7-4790 TRAY KO FAN - SOCKET 1150

1,150,000đ
Lượt xem: 51

CPU Intel Core I7-4770 Tray SK 1150

1,140,000đ
Thông số sản phẩm

CPU Intel Core I7-4770 Tray SK 1150

CPU Intel Core I7-4770 Tray SK 1150

1,140,000đ
Lượt xem: 80

CPU Intel Core I5-4570 Tray SK 1150

450,000đ
Thông số sản phẩm

CPU Intel Core I5-4570 Tray SK 1150

CPU Intel Core I5-4570 Tray SK 1150

450,000đ
Lượt xem: 41

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100F Tray

1,760,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100F Tray

CPU SK 1700 Intel Core I3-12100F Tray

1,760,000đ
Lượt xem: 59

CPU intel I5-4460-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

440,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I5-4460-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

CPU intel I5-4460-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

440,000đ
Lượt xem: 44

CPU intel I3-4160-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

170,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I3-4160-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

CPU intel I3-4160-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

170,000đ
Lượt xem: 42

CPU intel I3-4150-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

150,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I3-4150-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

150,000đ
Lượt xem: 41

CPU intel I3-4130-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

130,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I3-4130-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

CPU intel I3-4130-TRAY KO FAN ,Thế hệ 4 sk 1150

130,000đ
Lượt xem: 43

CPU Intel G3240 tray - SOCKET 1150

70,000đ
Thông số sản phẩm

CPU Intel G3240 tray - SOCKET 1150

CPU Intel G3240 tray - SOCKET 1150

70,000đ
Lượt xem: 53

CPU SK 1200 Intel Core I7-10700 Tray

4,470,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1200 Intel Core I7-10700 Tray

CPU SK 1200 Intel Core I7-10700 Tray

4,470,000đ
Lượt xem: 71

CPU SK 1200 Intel Core I5-11400F Tray

2,350,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1200 Intel Core I5-11400F Tray

CPU SK 1200 Intel Core I5-11400F Tray

2,350,000đ
Lượt xem: 78

CPU SK 1200 Intel Core I5-10400 Tray

2,700,000đ
Thông số sản phẩm

CPU SK 1200 Intel Core I5-10400 Tray

CPU SK 1200 Intel Core I5-10400 Tray

2,700,000đ
Lượt xem: 40

CPU intel I5-6600 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

830,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I5-6600 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

CPU intel I5-6600 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

830,000đ
Lượt xem: 50

CPU intel I5-6500 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

780,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I5-6500 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

CPU intel I5-6500 TRAY KO FAN--THẾ HỆ 5 SK 1151

780,000đ
Lượt xem: 45

CPU intel I3-8100 TRAY KO FAN 1151 THẾ HỆ 8

1,050,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I3-8100 TRAY KO FAN 1151 THẾ HỆ 8

CPU intel I3-8100 TRAY KO FAN 1151 THẾ HỆ 8

1,050,000đ
Lượt xem: 46

CPU intel I3-3240 SK1155 -TRAY KO FAN

120,000đ
Thông số sản phẩm

CPU intel I3-3240 SK1155 -TRAY KO FAN

120,000đ
Lượt xem: 50