(0)
Chi tiết sản phẩm

Lăn khử mùi hôi trên quần áo

Mã sản phẩm :
Giá bán : 35,000 VNĐ
Mô tả : Lăn khử mùi hôi trên quần áo

Chọn số lượng

LĂN KHỬ MÙI HÔI TRÊN QUẦN ÁO
- ĐẢM BẢO KHỬ ĐƯỢC MÙI HÔI TRÊN QUẦN ÁO TUYỆT ĐỐI
- LƯU HƯƠNG TRÊN 48 H
- KO KHỬ ĐƯỢC MÙI HÔI, KHÔNG LUU HƯƠNG 48 TIẾNG HOAN TIỀN GẤP ĐÔI

Lăn khử mùi hôi trên quần áo

 

Lăn khử mùi hôi trên quần áo

Tin tức công nghệ

Video

fanpage